Perkahwinan dalam Islam - (Site of Marriage in Islam)
 

Allah s.w.t. berfirman dalam surah An-Nisaa'4,ertinya:
Berikanlah maskahwin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan*. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebahagian maskahwin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.

*Pemberian itu maskahwin yang besar kecilnya ditetapkan  atas persetujuan kedua pihak, kerana pemberian
itu harus dilakukan dengan ikhlas.

No comments:

Post a Comment