Perkahwinan dalam Islam - (Site of Marriage in Islam)


 

Surah An-Nisaa':1

Hai  sekelian manusia, bertakwalah kepada TuhanMu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya*, Allah menciptakan isterinya; dan pada keduanya Allah memperkembang biakkan lelaki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) namaNya kamu saling meminta satu sama lain**, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

*Maksud daripadanya menurut jumhur mufassirin ialah dari bahagian tubuh ( tulang rusuk ) Adam a.s. berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di samping itu ada pula yang menafsirkan daripadanya ialah dari unsur yang serupa yakni tanah yang dari Adam a.s diciptakan.

**Menurut kebiasaan orang Arab, apabila mereka menanyakan sesuatu atau memintanya kepada orang lain mereka mengucapkan nama Allah seperti: "As aluka billah" ertinya saya bertanya atau meminta kepadamu dengan nama Allah.

No comments:

Post a Comment