Allah s.w.t. berfirman:"Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin.
Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu."
(Al-Hadid:03)

"(Dialah) yang Maha Tinggi darjat-Nya, yang mempunyai 'Arasy,
yang mengutus Jibril dengan (membawa) perintah-Nya kepada sesiapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamda-Nya, supaya dia memperingatkan (manusia) tentang hari pertemuan
(hari kiamat),(iaitu) hari (ketika) mereka keluar (dari kubur).
Tidak ada sesuatu pun di antara hal ehwal mereka yang tersembunyi bagi Allah s.w.t.
(Lalu Allah s.w.t. berfirman),
'Kepunyaan siapakah seluruh kerajaan pada hari ini?'
Kepunyaan Allah yang Maha Esa lagi Maha Mengalahkan.
Pada hari ini setiap jiwa diberi balasan di atas apa yang telah diusahakannya.
Tidak ada yang dirugikan pada hari ini.
Sesungguhnya Allah s.w.t. amat cepat hisabnya."
(Al-Mukmin:15-17)

No comments:

Post a Comment