Al-LAIL ( MALAM )"Demi malam apabila menutupi ( cahaya siang ),
dan siang apabila terang benderang,
dan penciptaan laki-laki dan perempuan,
sesungguhnya usaha kamu memang berbeda-beda.
Adapun orang yang memberikan ( hartanya di jalan Allah ) dan bertakwa,
dan membenarkan adanya pahala yang terbaik ( syurga ),
maka Kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. 
Dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup*
serta mendustakan pahala yang terbaik,
maka kelak Kami akan menyiapkan baginya ( jalan ) yang sukar.
Dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila ia telah binasa.
Sesungguhnya kewajiban memberi pertunjuk,
dan sesungguhnya kepunyaan Kamilah akhirat dan dunia.
Maka, Kami memperingatkan kamu dengan neraka yang menyala-nyala.
Tidak ada yang masuk ke dalamnya kecuali orang yang celaka,
yang mendustakan ( kebanaran ) dan berpaling ( dari iman ).
Dan kelak akan dijauhkan orang yang paling takwa dari neraka itu,
yang menafkahkan hartanya ( di jalan Allah ) untuk membersihkannya,
padahal tidak ada seorangpun memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya,
tetapi ( dia memberikan itu semata-mata ) kerana mencari keridhaan Tuhannya Yang Maha Tinggi.
Dan kelak dia benar-benar mendapat kepuasan.


Al-Lail :01-21


*Yang bermaksud dengan "merasa dirinya cukup" ialah tidak memerlukan lagi pertolongan Allah tidak bertakwa kepadaNya.

No comments:

Post a Comment