FirmanNya:


"Dan apabila kami memberikan kepada mereka sesuatu rahmat, sesudah datangnya bahaya menimpa mereka, tiba-tiba mereka mempunyai tipu daya dalam menentang tanda-tanda kekuasaan kami. Katakanlah, 'Allah lebih cepat pembalasannya (atas tipu daya itu).' Sesungguhnya malaikat kami menulis tipu dayamu."


"Dialah Tuhan yang menjadikan kamu dapat berjalan di daratan dan berlayar di lautan. Sehingga apabila kamu berada di dalam bahtera dan meluncurlah bahtera itu membawa orang yang ada di dalamnya dengan tiupan angin yang baik dan mereka bergembira kerananya. Datanglah angin dan (apabila) gelombang dari segenap penjuru menimpanya dan mereka yakin mereka terapung (bahaya), mereka berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadaNya semata-mata. (Mereka berkata), 'Sesungguhnya sekiranya engkau menyelamatkan kami daripada bahaya ini, pastilah kami termasuk dalam kalangan orang yang bersyukur."


"Apabila Allah menyelamatkan mereka, tiba-tiba mereka membuat kezaliman di muka bumi tampa (alasan) yang benar. Wahai manusia, sesungguhnya (bencana) kezaliman mu akan menimpa dirimu sendiri, (hasil kezalimanmu) itu hanyalah kenikmatan  hidup duniawi, kemudian kepada Kamilah kembalimu, lalu Kami khabarkan kepadamu apa yang kamu kerjakan."


"Sesungguhnya, perumpamaan kehidupan duniawi itu seperti air (hujan) yang Kami turunkan dari langit. Lalu, tumbuhlah dengan suburnya kerana air itu tanaman bumi, di antaranya ada yang dimakan manusia dan binatang ternak. Hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya, dan memakai (pula) perhiasannya, dan pemilik-pemiliknya mengira bahawa mereka pasti menguasainya, tiba-tiba datanglah kepadanya azab Kami di waktu malam dan siang. Lalu, Kami jadikan (tenamannya) laksana tanaman yang sudah dipotong, seakan-akan belum pernah tumbuh kelmarin. Demikianlah, Kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan (Kami) kepada orang yang berfikir."


Surah, Yunus: 21-24

No comments:

Post a Comment