Indahnya ciptaanMu..(Your Beautiful Creations)"Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air (hujan) dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu; kerana itu janganlah kamu mengadakan sekutu bagi Allah, sedangkan kamu mengetahui"
Al-Baqarah:22

No comments:

Post a Comment