Indahnya ciptaanMu..


 "Dan (ingatlah juga) tatkala Tuhanmu memaklumkan, Sesungguhnya jika kamu bersyukur,pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmatKu), maka sesungguhnya azabku sangat pedih." 
Surah Ibrahim:07

No comments:

Post a Comment