Ibadah Qurban.

Qurban ialah penyembelihan binatang qurban yang dilakukan pada Hari Raya Haji (selepas sholat' IdilAdha) dan hari-hari Tasyriq iaitu, 10,11,12 dan 13 Zulhijjah kerana beribadah kepada Allah s.w.t., iaitu sebagai menghidupkan syariat Nabi Allah Ibrahim a.s. yang kemudiannya disyariatkan kepada Nabi Muhammad s.a.w.
Firman Allah s.w.t. yang bermaksud:

"Dan telah Kami jadikan unta-unta itu sebahagian daripada syi'ar Allah, kamu memperolehi kebaikan yang banyak daripadanya, maka sebutlah nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri (dan telah terikat). Kemudian apabila roboh (mati), maka makanlah sebahagiannya dan beri makanlah orang yang rela  dengan apa yang ada padanya (yang tidak meminta-minta) dan yang meminta. Demikianlah Kami menundukkan unta-unta itu kepada kamu, mudah-mudahan kamu bersyukur."
(Al-Hajj:36)


Firman Allah s.w.t. yang bermaksud:
"Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai (keridhaan) Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah menundukkannya untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayah-Nya kepada kamu. Dan berilah khabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik."
(Al-Hajj:37)


"Maka dirikan sholat kerana TuhanMu dan berqurbanlah"
(Al-Kauthar:2)


Daripada Aisyah r.a Nabi Muhammad s.a.w. telah bersabda yang bermaksud: "Tiada suatu amalan yang dilakukan oleh manusia pada Hari Raya Qurban, yang lebih dicintai Allah selain daripada menyembelih haiwan qurban. Sesungguhnya haiwan qurban itu pada hari Kiamat kelak akan datang berserta tanduk-tanduknya, bulu-bulunya dan kuku-kukunya, dan sesungguhnya sebelum darah qurban menyentuh tanah, ia (pahalanya) telah diterima disisi Allah, maka beruntunglah kamu semua dengan (pahala) qurban itu"


(Al-Tarmizi,Ibnu Majah dan Al-Hakim)

No comments:

Post a Comment