Pencipta. (Creator)

 

..Sesungguhnya Allah mengetahui yang tersembunyi di langit dan bumi. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui segala isi hati.

..Dialah yang menjadikan kamu khalifah di muka bumi. Barangsiapa yang kafir, maka (akibat) kekafirannya menimpa dirinya sendiri. Dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kemurkaan pada sisi Tuhannya dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kerugian mereka belaka.

..Sesungguhnya Allah menahan langit dan bumi supaya jangan lenyap; dan sungguh jika keduanya akan lenyap tidak ada seorang pun dapat menahan keduanya selain Allah. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun.

..Dan apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka, sedangkan orang-orang itu adalah lebih besar kekuatannya dari mereka? Dan tiada sesuatupun yang dapat melemahkan Allah baik di langit  maupun di bumi. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Kuasa.

Dan kalau sekiranya Allah menyiksa manusia disebabkan usahanya, niscaya Dia tidak akan meninggalkan di atas permukaan bumi sesuatu makhluk yang melatapun* akan tetapi Allah menangguhkan (penyiksaan) mereka, sampai waktu tertentu; maka apabila datang ajal mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Melihat (keadaan) hamba-hamba Nya. 

(Faathir:38,39,41,44-45)

*"Daabbah" ertinya ialah makhluk yang melata. (yang di maksudkan disini ialah manusia)

No comments:

Post a Comment