Kehormatan.


 "Tidak berkhalwat (menyepi) seorang lelaki dan wanita kecuali syaitan menjadi orang ketiga di antara mereka"
(Bukhari Muslim)

 

"Wanita adalah aurat (hal yang harus ditutupi). Oleh itu apabila ia keluar akan dijeling oleh syaitan (untuk menjerumus)." hadis Tirmidzi dan Ibnu Mas'ud.


 


"Katakanlah kepada orang lelaki yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kehormatannya; yang demikian itu adalah lebih baik suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka lakukan." (An-Nur:30)

"Katakanlah kepada wanita yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kehormatannya dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang (biasa) kelihatan daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain tudung sehingga ke dadanya dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami (mertua) mereka atau petera-putera mereka atau putera-putera suami mereka atau saudara-saudara lelaki mereka atau putera-putera saudara lelaki (anak saudara lelaki) mereka atau putera-putera saudara perempuan (anak saudara perempuan) mereka atau wanita-wanita Islam atau budak-budak (khadam) yang mereka miliki atau pelayan-pelayan lelaki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita atau anak-anak yang belum mengetahui tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka menghentak kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekelian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung"
(An-Nur:31)"Ya Ali,janganlah kau ikuti pandanganmu dengan pandangan yang lain. Kerana sesungguhnya nikmat untukmu hanyalah pandagan yang pertama, bukannya pandangan yang kedua kalinya."
sabda Rasulullah saw.

No comments:

Post a Comment