FirmanNya:

 

Mereka dalam keadaan gembira disebabkan kurnia Allah yang diberikan kepada mereka dan mereka bergirang hati terhadap orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka, bahawa tidak ada kekuatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. (Ali-'Imran:170)

No comments:

Post a Comment