FirmanNya:

 

..Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikuti bergiliran,di muka dan belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan, yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya; dan sesekali-kali tidak ada perlindung bagi mereka selain Dia. (Ar ra'd:11)

No comments:

Post a Comment