Bulan.

 

..Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. (Al-Qamar:49)


Semua yang ada pada alam adalah keketapan Allah;kehendak Allah pasti berlaku,tiap-tiap pekerjaan manusia dicatat oleh malaikat..

No comments:

Post a Comment