FirmanNya:

       
 Semua yang berada di bumi pasti akan binasa dan yang tetap kekal hanyalah Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. (Ar-Rahman:26-27)

Segala sesuatu pasti akan binasa kecuali Allah.. (Al-Qasas:88)

No comments:

Post a Comment