FirmanNya:

 ..Dan tidaklah Kami perlihatkan kepada mereka suatu mukjizat kecuali mukjizat itu lebih besar daripada mukjizat-mukjizat yang sebelumnya..(Az-Zukhruf:48)

No comments:

Post a Comment