Firman Allah S.W.T..

 

Dialah yang menjadikan untukmu malam (sebagai) pakaian, dan tidur untuk istirehat, dan Dia menjadikan siang untuk bangun berusaha.

Dialah yang meniupkan angin (sebagai) pembawa khabar gembira dekat sebelum kedatangan rahmatNya (hujan); dan Kami* turunkan dari langit air yang bersih, agar Kami* menghidupkan dengan air itu sebahagian makhluk Kami*, binatang-binatang ternak dan manusia yang banyak.

Dan sesungguhnya Kami* telah mempergilirkan hujan itu di antara manusia supaya mereka mengambil pelajaran (daripadanya); maka kebanyakan manusia itu tidak mau kecuali mengingkari (nik'mat).. (Al-Furqaan:47-50)

*Allah S.W.T.

No comments:

Post a Comment